නුවරටම වැඩ වාඩියක්

Down Town Pulse කියන්නේ යටි නුවර හද ගැහෙන රාවය එහෙම නැත්නම් කලාවේ සංස්කෘතික කථිකාවේ යටි නුවර ගැන. ඒකට විකල්ප කලාව නැත්නම් විකල්ප කලා අවකාශයක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේක කලා ප්‍රදර්ශනයක් නොවන්නේ ඒකයි. මේක අවකාශයක්.

යටි නුවර කලාව ස්පන්දනය වෙන්නේ කොහොමද? අවුරුදු ගානක් කිහිප තැනකම කිහිප වරක් උත්සාහ කරපු දෙයක් මේක. දැන් අපි විශ්වාස කරනවා ඒක වැඩ කරනවා කියලා. ස්වභාව ධර්මය දෙස ආයෙත් හැරිලා බලන, මානව කථිකාවට ආදරය ගේන්න උත්සාහ කරන, ජීවී අජීවී දේ දෙස වෙනස් ලෙස බලන, වෙනස්කම් තමයි වෙනස්කම කියලා හිතන සංස්කෘතික කථිකාවක් රට පුරා නිර්මාණය කරන්නයි Down Town Pulse රට පුරා යන්න හදන්නේ. කොළඹ හැදුණ Down Town Pulse අවකාශය අරන් රට පුරා අපිට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් ද?

ඉතින් යටි නුවර හද ගැහෙන රාවය අරන් නුවර දිස්ත්‍රික්කයට එන්නයි සුදානම.

ඒ එන්නේ වැඩමුළු මාලාවක් එක්ක.

 • ඔබ නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථිර පදිංචිකරුවෙක්ද?
 • එසෙත් නැත්නම් අධ්‍යාපනය හෝ රැකියාවේ නියතුද?
 • වයස අවුරුදු 18 – 35 අතර පසුවන අයෙක් ද?
 • ඔබගේ දක්ෂතාව කැමැත්ත තිබෙන්නේ පහත කවර අංශය කෙරෙහි ද?
  • සංගීතය
  • සිනමාව
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • දෘශ්‍ය කලාව සහ ඡායාරූපකරණය

සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත ජුනි මස 24 වැනිදාට පෙර අප වෙත යොමු කරන්න.

கண்டியில் பட்டறை

Down Town Pulse என்பது கீழ் நகர இதய துடிப்பின் ஒலி அல்லது கலை கலாசாரம் பற்றியதாகும் .
அல்லது விருப்ப விருப்பங்களை கலையிடும் என்றும்
சொல்லலாம் . இது கலை காட்ச்சிக்காக அல்ல இது விண்விழி இதய துடிப்பாகும்.

Down Town Pulse கலை நிகழ்ச்சி எவ்வாறு நடை பெறுகின்றது.
பல வருடங்களாக சில இடங்களில் பல முறை முயற்சி செய்துள்ளோம்.
நாங்கள் இப்போது நம்புகின்றோம் இது பயன் உள்ள நிகழ்ச்சி திட்டம் என்று.
Down Town Pulse துடிப்பான தளத்தை கண்டி மாவட்டம் முழுவதும் கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் அர்ப்பணித்துள்ளோம், மேலும் இந்த அற்புதமான பணியில் எங்களுடன் சேர உங்களை அழைக்கிறோம்.

மாற்றங்கள் தான் மாறுதல் என்று பல கலாச்சார கதைகள் நாடு முழுவதும் உருவாக்க படுகின்றன இது கொழும்பில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட Down Town Pulse வின்விழியானது
இப்போது, கேள்வி : இதனை நாடு முழுவதும் எங்களால் கொண்டு செல்ல முடியுமா ?

 • நீங்கள் கண்டி மாவட்டத்தில் வசிப்பவராக இருந்தால்?
 • ஒரு மாணவரா, அல்லது கண்டியில் வசிக்கும் ஊழியரா?
 • நீங்கள் 18 முதல் 35 வயது வரை உள்ளவரா?

அப்படியானால், எங்கள் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இருக்க உங்களை அழைக்கிறோம்.

 • பின்வரும் எந்தத் துறைகளில் உங்கள் திறமை கவனம் செலுத்துகிறது?
  • இசை
  • சினிமா
  • தியேட்டர் & பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்ட்ஸ்
  • காட்சி கலை & புகைப்படம்

நாங்கள் உங்களிடமிருந்து கேட்க விரும்புகிறோம்! பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை ஜூன் 24, 2023க்குள் அனுப்பவும்.

Workshop in Kandy

Downtown Pulse is the heartbeat of an alternative art space. This initiative has been attempted by many in various locations over the years. We believe the time is now right to ensure its success. Now, the question is: Can we spread this discussion from Colombo to the entire country?

We are dedicated to bringing the vibrant rhythm of Downtown to the entire District of Kandy, and we invite you to join us on this exciting mission. This transformative journey will unfold through a captivating series of workshops.

 • If you are a resident of the District of Kandy?
 • As a student, or an employee living in Kandy?
 • Are you between the ages of 18 and 35?

If so, we invite you to be a part of our initiative.

Which of the following areas does your talent focus on?

  • Music
  • Cinema
  • Theatre & Performance Arts
  • Visual Art & Photography

We want to hear from you! Send in your completed applications on or before the 24th of June 2023.

Applications are Now Closed

We are thrilled to announce that applications are now open for an incredible opportunity.